-αινα


-αινα
Γλωσσ.
παραγωγική κατάληξη ανδρωνυμικών κυρίως ονομάτων τής ΝΕ (πρβλ. Γιώργης-Γιώργ-αινα, Κώστας-Κώστ-αινα, Βασίλης-Βασίλ-αινα κ.τ.ό., καθώς και γιατρός-γιάτρ-αινα, τσαγγάρης-τσαγγάρ-αινα, σταθμάρχης-σταθμάρχ-αινα κ.τ.ό.), που δηλώνουν τη σύζυγο κάποιου, παραγόμενα από κύρια ή επαγγελματικά ονόματα.

Dictionary of Greek. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.